ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Οι τα Χερουβίμ μυστικώς...                  [  6΄ 30΄΄]
Χερουβικόν εις ήχον πλ. δ΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα