ΑΡΧΩΝ   ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ  Μ. τ. Χ. Ε.

- Πατέρα Υιόν...   Αμήν.              [  2΄ 09΄΄]
Λειτουργικά εις ήχον πλ. δ΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα