ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της  Μ. τ. Χ. Ε.

- Πάσα πνοή... Ο σταυρόν υπομείνας... Τω σω Σταυρώ...  [  2΄ 37΄΄]
Πασαπνοάριον και Στιχηρά αίνων, εις ήχον δ΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα