ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της  Μ. τ. Χ. Ε.

- Δύναμις                                                 [  3΄ 08΄΄]
Γεωργίου  Κρητός,  εις  ήχον  β΄. 
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα