ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της  Μ. τ. Χ. Ε.

- Προ του Σταυρού...                           [  2΄ 12΄΄]
Ιδιόμελον Στιχηρόν του Εσπερινού Μεταμορφώσεως του Κυρίου, εις ήχον δ΄.

- Εις όρος υψηλόν...                           [  2΄ 25΄΄]
Ιδιόμελον Στιχηρόν του Εσπερινού Μεταμορφώσεως του Κυρίου, εις ήχον δ΄. 


1958, Βόλος
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα