ΑΡΧΩΝ  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ  της  Μ. τ. Χ. Ε.

- Ω Τρισμακάριστον ξύλον...                   [  1΄ 19΄΄]
Ειρμός ε΄ ωδής αργών καταβασιών εις ήχον πλ. δ΄. 

- Έκνοον πρόσταγμα...                          [  1΄ 58΄΄]
Ειρμός ζ΄ Ωδής αργών Καταβασιών εις ήχον πλ. δ΄.
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στα Περιεχόμενα