Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς

Ὄρθρος Μ. Δευτέρας (Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου)

Ὄρθρος Μ. Τρίτης (Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου)

Ὄρθρος Μ. Τετάρτης (Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου)

Ἑσπερινὸς Μ. Τετάρτης καὶ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ὄρθρος Μ. Παρασκευῆς (Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν)

Τῇ Μ. Παρασκευῇ πρωΐ· Ἀποκαθήλωσις

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου

Τῇ Μ. Σαββάτῳ πρωΐ· Ἑσπερινὸς τῆς Ἀναστάσεως

Ἐπιστροφή