ΑΡΧΩΝ  ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ της Μ. τ. Χ. Ε.
 


- Κύριε εκέκραξα... Κατευθυνθήτω... Εσπέρια...    [  4΄ 01΄΄]
Εις ήχον α΄. Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί υπό του τότε ’ρχοντος Δομεστίκου και νυν ’ρχοντος Λαμπαδαρίου  κυρ Ιωάννου Χαριατίδη και του ’ρχοντος Λαμπαδαρίου  κυρ Βασιλείου  Εμμανουηλίδη.


- Είη το όνομα...     [  0΄ 48΄΄ ]
Εις ήχον β΄.  Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί με ’ρχοντες τον  Λεωνίδαν Αστέρην  και Λαμπαδάριον τον κ. Ιωάννην Χαριατίδην
.

- Σε υμνούμεν...       [  1΄ 29΄΄]
Εις ήχον β΄.
Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ.

- Έλεον ειρήνης... ’ξιον και Δίκαιον.       [  0΄ 47΄΄]
Εις μέλος "Αρχαίον". Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί Χοροί.
Κυρ. της Σταυροπροσκυνήσεως - 7.4.2002- ΦΑΝΑΡΙ

- Εσημειώθη εφ' ημάς...    [  5΄ 51΄΄]
Ψάλλει ο Αρχ. Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ιωάννης Χαριατίδης. 


- Σε μεν διεκώλυε... Τόπους προσκυνήσασα... Δόξα... Γλώσσαν ην ουκ έγνω...   [  3΄ 59΄΄]
Εσπέρια Τριωδίου εις ήχον πλ. β΄. Ψάλλουν αμφότεροι οι χοροί. Εις το Δοξαστικόν των Αίνων (Προεόρτιον Ευαγγελισμού) εις ήχον δ΄ ψάλλει ο (τότε) Αρχ. Δομ. κ. Ι. Χαριατίδης.

Φανάρι - 23 Μαρτίου 1991 - Εσπερινός Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού.

- Ο Αναστάς εκ των νεκρών...       [  1΄ 20΄΄]
Απόλυσις του εσπερινού υπό του πατρός Παν. Τσινάρα, Πρωτοπρεσβυτέρου του Πανσέπτου Πατρ. Ναού.
Δι' ευχών των Αγίων... υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
23 Μαρτίου 1991 - Εσπερινός Ε΄ Κυρ. Νηστειών - Προεόρτιος Ευαγγελισμού.

- Νάουσαν ακρότομον...         1΄ 54΄΄]
Ειρμός γ΄ Ωδής του Κανόνος Κυριακής των Βαΐων εις ήχον δ΄.  Μέλος αργόν. Ψάλλει ο ’ρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Ιωάννης Χαριατίδης.

Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός - 28.4.2002
 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]

Επιστροφή στα Περιεχόμενα