Μνῆμαι ἁγίων

Τὸ ἐν Χωναῖς θαῦμα τοῦ Ἀρχ. Μιχαήλ (6 Σεπτεμβρίου)

Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου (26 Ὀκτωβρίου)

Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23 Ἀπριλίου)

Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης (21 Μαΐου)

 

HOME PAGE ] RETURN ] CONTENTS ]