Ἰάκωβος Ναυπλιώτης

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Τῇ Ὑπερμάχῳ...

Κοντάκιον

Ἦχος πλ. δ´.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Ἰάκωβος Ναυπλιώτης
[ 1΄ 56΄΄]

Βιογραφικόν

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου...

Ψυχή μου, ψυχή μου...

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...

Ἔδωκας κληρονομίαν...

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]