Ἰάκωβος Ναυπλιώτης

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου...

Στιχηρὸν αὐτόμελον

Ἦχος β´.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Ἰάκωβος Ναυπλιώτης
[ 3΄ 01΄΄]

Βιογραφικόν

Τῇ Ὑπερμάχῳ...

Ψυχή μου, ψυχή μου...

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...

Ἔδωκας κληρονομίαν...

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]