Ἰάκωβος Ναυπλιώτης

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος β´.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Ἰάκωβος Ναυπλιώτης
[ 0΄ 44΄΄]

Βιογραφικόν

Τῇ Ὑπερμάχῳ...

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου...

Ψυχή μου, ψυχή μου...

Ἔδωκας κληρονομίαν...

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]