Γεώργιος Ῥαιδεστηνὸς ὁ A´

Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Γεώργιος Ῥαιδεστηνός, Πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, μουσουργὸς ἄριστος, ἀκμάσας περὶ τὸ 1680, διατελέσας μαθητὴς Μελχισεδὲκ ἐπισκόπου Ῥαιδεστοῦ.

Ἐμέλισε πολλὰ μαθήματα τῆς Παπαδικῆς καὶ ἀργὰ ἔντεχνα Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου εἰς διαφόρους ἤχους, καὶ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ μέλη εἰς τὸ Κρατηματάριον, Οἰκηματάριον καὶ Στιχηράριον, ὧν τὰ πλεῖστα ἡρμηνεύθησαν ἐκ τῆς ἀρχαίας παρασημαντικῆς εἰς τὴν νῦν ἐν χρήσει.

Ἐπιστροφή