Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

(21 Μαΐου)

Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων

Ἦχος πλ. β´.

Ὁ τὸν ἀνάκτων Ἄναξ καὶ Θεός...

Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.
Ἱερὸς Ναὸς Κων/νου καὶ Ἑλένης Πέραν - Κωνσταντινούπολις - 21 / 5 / 2002.
[ 5´ 18´´]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]