Δοξολογίαι

Ἦχος α´

[ 7΄ 35΄΄]

Ἀργὴ Δοξολογία
Στίχοι ἀργῆς δοξολογίας Ἰακώβου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον α´ ἐκ τοῦ Κε (τετράφωνος).
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος.

Ἦχος β´

[ 7΄ 03΄΄]

Ἀργὴ Δοξολογία
Στίχοι ἀργῆς δοξολογίας Ἰακώβου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον β΄.
Ψάλλει ἡ xορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ Ἄρχοντος Δομεστίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

Ἦχος δ´

[ 6΄ 00΄΄]

Ἀργὴ Δοξολογία
Ὑπὸ Πέτρου Πελοποννησίου τοῦ Λαμπαδαρίου εἰς ἦχον δ΄ Λέγετον.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.

Ἦχος πλ. α´

[ 6΄ 18΄΄]

Ἀργὴ Δοξολογία
Ὑπὸ Γεωργίου Βιολάκη εἰς ἦχον πλ. α΄ ἐναρμόνιον.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Ἦχος πλ. β´

[ 5΄ 01΄΄]

Ἀργὴ Δοξολογία
Ὑπό Γεωργίου Βιολάκη εἰς ἦχον πλ.β΄.
Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Τσαούση.

Ἦχος βαρύς

[ 4΄ 51΄΄]

Ἀργὴ Δοξολογία
Στίχοι ἀργῆς δοξολογίας Γρηγορίου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον βαρὺν τετράφωνον.
Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Ἄρχ. Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρ. Στανίτσα.
(Ἔκδοσις ἸΒΜ).

Ἦχος πλ. δ´

[ 5΄ 34΄΄]

Ἀργὴ Δοξολογία
Στίχοι ἀργῆς δοξολογίας Γρηγορίου Πρωτοψάλτου εἰς ἦχον πλ. δ΄ χρωματικόν.
Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Ἄρχ. Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρ. Στανίτσα.
(Ἔκδοσις ΙΒΜ).

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]