Ἀναστάσιμα Ἐξαποστειλάρια

Β´ Ἐξαποστειλάριον

Τὸν λίθον θεωρήσασαι...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς - 2/7/2000.
[ 1΄ 23΄΄]

 

Ζ´ Ἐξαποστειλάριον

Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτoψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 1΄ 29΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]