Εἰς τὴν χοροστασίαν Ἀρχιερέως

Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα.

Εἰσέλευσις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου τοῦ Α´. Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατρ. χοροὶ μὲ Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη τὸν Βασίλειον Νικολαϊδην καὶ Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τὸν Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην.
[ 2΄ 39΄΄]

 

Ἦχος βαρύς. Μέλος ἀρχαῖον.

Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα ἡμῶν Κύριε φύλαττε εἰς πολλὰ ἔτη.

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Μητροπολιτικός Ναός Ἀθηνῶν - 5/11/2000.
[ 5΄ 07΄΄]

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
[ 4΄ 17΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]