Λειτουργικά

ΗΧΟΣ Α΄

[ 1΄ 41΄΄]

Σὲ ὑμνοῦμεν...
Εἰς ἦχον α΄. Ψάλλει ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Σαῤῥής.

[ 0΄ 46΄΄]

Ἀγαπήσω σε, Κύριε...
Εἰς ἦχον α´ ἑπτάφωνον τοῦ Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 1΄ 08΄΄]

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ...
Εἰς ἦχον α´ ἑπτάφωνον τοῦ Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 2΄ 02΄΄]

Σὲ ὑμνοῦμεν...
Εἰς ἦχον α´ ἑπτάφωνον τοῦ Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 2΄ 51΄΄]

Ἄξιόν ἐστιν...
Εἰς ἦχον α´ ἑπτάφωνον τοῦ Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

ΗΧΟΣ Β´

[ 2΄ 38΄΄]

Ἀγαπήσω σε, Κύριε...
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.

[ 2΄ 49΄΄]

Ἀγαπήσω σε, Κύριε...
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Φανάριον, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2005

[ 2΄ 49΄΄]

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ...
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Φανάριον, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 2002

[ 1΄ 29΄΄]

Σὲ ὑμνοῦμεν...
Εἰς ἦχον β΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Ἰωάννης Χαριατίδης.
Φανάριον, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 2002

[ 2΄ 08΄΄]

Ἄξιόν ἐστιν...
Εἰς ἦχον β΄ ὑπὸ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ Ἄρχ. Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρ. Στανίτσα. Ἔκδοσις ἸΒΜ.

ΗΧΟΣ Γ΄

[ 2΄ 51΄΄]

Ἀγαπήσω σε, Κύριε... Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ...
Εἰς ἦχον γ´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Ἅγιος Δημήτριος Ἀμπελοκήπων, 1972.

ΗΧΟΣ Δ΄

[ 0΄ 40΄΄]

Κύριε ἐλέησον...
Εἰς ἦχον δ´ «Ἅγια». Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Φανάριον, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 2002

ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

[ 6΄ 44΄΄]

Λειτουργικά.
Τὰ «Πατριαρχικά» εἰς ἦχον πλ α´.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 2΄ 22΄΄]

Ἄξιόν ἐστιν...
Τὸ «Πατριαρχικόν» εἰς ἦχον πλ α´.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 4΄ 04΄΄]

Πατέρα, Ὑιόν... Σὲ ὑμνοῦμεν...
Λειτουργικὰ εἰς ἦχον πλ. α´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 7΄ 24΄΄]

Λειτουργικά
Εἰς ἦχον πλ. α´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος. Σύνθεσις τοῦ ἰδίου.

[ 1΄ 53΄΄]

Σὲ ὑμνοῦμεν...
Εἰς ἦχον πλ. α´ ἐναρμόνιον, ἐπὶ τῇ βάσει Μιχ. Χατζηαθανασίου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 2΄ 47΄΄]

Ἄξιόν ἐστιν...
Εἰς ἦχον πλ. α´ ἐναρμόνιον, ὑπὸ Μιχ. Χατζηαθανασίου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

[ 0΄ 37΄΄]

Κύριε ἐλέησον
Εἰς ἦχον πλ. β´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 5΄ 11΄΄]

Πατέρα, Ὑιόν... Σὲ ὑμνοῦμεν...
Εἰς ἦχον πλ. β´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 3΄ 23΄΄]

Ἄξιόν ἐστιν...
Εἰς ἦχον πλ. β´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

[ 0΄ 46΄΄]

Ἀγαπήσω σε, Κύριε...
Εἰς ἦχον βαρὺν ἐναρμόνιον. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 0΄ 27΄΄]

Ἔλεον εἰρήνης...
Εἰς ἦχον βαρὺν ἐναρμόνιον. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 4΄ 01΄΄]

Λειτουργικά
Εἰς ἦχον βαρύν, ὑπὸ Μισαὴλ Μισαηλίδου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος

[ 2΄ 52΄΄]

Ἄξιόν ἐστιν...
Εἰς ἦχον βαρύν, ὑπὸ Μισαὴλ Μισαηλίδου.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

[ 2΄ 09΄΄]

Πατέρα, Ὑιόν... Ἀμήν.
Λειτουργικὰ εἰς ἦχον πλ. δ´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος.

[ 4΄ 03΄΄]

Ἄξιόν ἐστιν...
Εἰς ἦχον πλ. δ´. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος.

[ 2΄ 05΄΄]

Σὲ ὑμνοῦμεν...
Κων. Πρίγγου, εἰς ἦχον πλ. δ΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος

[ 2΄ 53΄΄]

Ἄξιόν ἐστιν...
Κων. Πρίγγου, εἰς ἦχον πλ. δ΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΟΚΤΑΗΧΟΝ

[ 3΄ 03΄΄]

Ἄξιόν ἐστιν...
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΝ

[ 0΄ 19΄΄]

Πατέρα, Ὑιόν...
Εἰς μέλος «ἀρχαῖον». Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης.
Φανάριον, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 2002

[ 0΄ 47΄΄]

Ἔλεον εἰρήνης... Ἄξιον καὶ δίκαιον...
Εις μέλος «ἀρχαῖον». Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ Χοροί.
Φανάριον, Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 2002

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]