Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Παρασκευῇ πρωΐ·

Ἡ Ἀποκαθήλωσις

ΑΠΟΣΤΙΧΑ

Ἦχος β´. Αὐτόμελον.

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Ἰάκωβος Ναυπλιώτης.
[ 3΄ 01΄΄]

 

Δοξαστικόν. Ἦχος πλ. α´.

Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον...

Ψάλλει (ἀπόσπασμα) ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.
[ 4΄ 48΄΄]

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος β´.

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ...

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Ἰάκωβος Ναυπλιώτης.
[ 0΄ 44΄΄]

Ἐπιστροφή