Τρισάγιος Ὕμνος - Δύναμις

ΗΧΟΣ Α΄

[ 4΄ 13΄΄]

Τρισάγιος ὕμνος καὶ Δύναμις
Ἰωάννου Παλάση εἰς ἦχον α΄ διασκευασθὲν ὑπὸ τοῦ Θρ. Στανίτσα καὶ τοῦ Δημ. Παϊκοπούλου. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΗΧΟΣ Β΄

[ 4΄ 13΄΄]

Τρισάγιον
Ψάλλουν οἱ Πατριαρχικοὶ χοροὶ καὶ μέλη τῆς χορῳδίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Ἱερά Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Μπαλουκλί, Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων 2002

Δύναμις
Τὸ «Συνειθισμένον» εἰς ἦχον β΄ - μέλος ἀρχαῖον. Ψάλλουν ὁ Ἄρχων Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης καὶ ὁ Ἄρχων Πρωτ. τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχ/πῆς Κων/πόλεως κ. Χαρίλαος Ταλιαδώρος
Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν - Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2000.

[ 1΄ 27΄΄]

             Ἅγιος ὁ Θεός...

[ 1΄ 19΄΄]

             Ἅγιος Ἰσχυρός...

[ 0΄47΄΄]

             Ἅγιος Ἀθάνατος...

[ 0΄ 36΄΄]

             Ἐλέησον ἡμᾶς...

[ 1΄ 49΄΄]

Δύναμις
Δύναμις τὸ «Συνειθισμένον» εἰς ἦχον β΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 2΄ 13΄΄]

Δύναμις
Δύναμις Νηλέως Καμαράδου εἰς ἦχον β΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 3΄ 08΄΄]

Δύναμις
Γεωργίου Κρητός, εἰς ἦχον β΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Πρίγγος.

[ 5΄ 09΄΄]

Τρισάγιος ὕμνος καὶ Δύναμις
Τρισάγιον καὶ Δύναμις Γεωργίου Κρητός, εἰς ἦχον β΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Ἀνδρέας Πετρόχειλος.

ΗΧΟΣ Δ΄

[ 3΄ 31΄΄]

Δύναμις
Εἰς ἦχον δ΄ φθορικόν. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας. Σύνθεσις του ιδίου.

[ 3΄ 22΄΄]

Δύναμις
Εἰς ἦχον δ΄ φθορικόν. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ

[ 3΄ 38΄΄]

Δύναμις
Εἰς ἦχον βαρύν. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 2΄ 50΄΄]

Τρισάγιος ὕμνος.
Σύνθεσις Ἰωάννου Παλάση εἰς ἦχον βαρύν. Ψάλλουν τὰ μέλη τῆς χορῳδίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

[ 4΄ 30΄΄]

Τρισάγιος ύμνος και Δύναμις
Σύνθεσις τοῦ Ἄρχοντος Δομεστίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου εἰς ἦχον πλ. δ΄. Ψάλλει ὁ ἴδιος.

ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ

[ 2΄ 55΄΄]

Δύναμις. Ὅσοι εἰς Χριστόν...
Εἰς ἦχον α΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ

[ 1΄ 22΄΄]

Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν...
Εἰς ἦχον β΄ . Ψάλλουν ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκ. Πατριάρχης καὶ ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοὶ χοροί.

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]