Βιογραφικόν


Tης μετανοίας...Της σωτηρίας...

Τα πλήθη...Το προσταχθέν μυστικώς...Ουκ έστιν η Βασιλεία...


Τα πάθη τα σεπτά...


Κύριε, προς το μυστήριον...