ΚΕΙΜΕΝΑ

8 MAΪΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Ιωάννη Βαπτιστά...
Των Αίνων της εορτής Ιωάννου του Θεολόγου εις ήχον πλ. δ΄, υπό Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. .
Σελίδες [1] [2]

21 MAΪΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Πλουσίων δωρεών τα κρείττονα...
Του Εσπερινού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εις ήχον β΄, υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. .
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Σέλας φαεινότατον...
Αποστίχων των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εις ήχον πλ. δ΄ υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. .
Σελίδες [1] [2]

24 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Αστήρ αστέρων Πρόδρομος...
εις ήχον πλ. β΄. Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδα [1]

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Γενεθλίων τελουμένων...
εις ήχον πλ. β΄ υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Σήμερον συγκαλείται ημάς...
εις ήχον πλ. β΄ υπό Θρασυβούλου Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. .
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Έχει μεν η θειοτάτη σου ψυχή...
εις ήχον πλ. δ΄ υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ
Τον λόγχαις κληρωσάμενον...
εις ήχον δ΄ υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

8 NOEMBPIOY

ΕΙΣ ΤΟΝ Ν΄ ΨΑΛΜΟΝ
Τω αύλω θρόνω περικυκλούντες...
εις ήχον β΄. Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Όπου επισκιάση η χάρις σου Αρχάγγελε...
εις ήχον πλ. α΄. Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα