ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
Πολυχρόνιον ποιήσαι...
Εις ήχον πλ. δ΄, υπό του Άρχ. Δομεστίκου της Αγίας και Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.
Σελίδα [1]

ΚΡΑΤΗΜΑ
Τε ρι ρεμ...
Πέτρου Πελοποννησίου εις ήχον α΄, βασισμένον εις ερμηνείαν Δημοσθένους Παϊκοπούλου Άρχ. Δομεστίκου της Αγίας και Μ.τ.Χ.Ε..
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΟΚΤΑΗΧΟΝ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ
Θεοτόκε Παρθένε...
Α΄ πούς , υπό Πέτρου Μπερεκέτου ( Αρχ. ΙΗ΄Αιώνα), εις ήχον πλ. δ΄.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ
Θεοτόκε Παρθένε...
Το "Πολίτικον" εις ήχον πλ.α΄. Από τον Πανδέκτη Εκκλ. Μουσικής του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Άρχοντος Δομέστικου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Κείμενα Εσπερινού ] Κείμενα Όρθρου ] Κείμενα Τρισαγίου - Δύναμις ] Κείμενα Χερουβικών ] Κείμενα Λειτουργικών ] Κείμενα Κοινωνικών ] Περιεχόμενα