ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΩΘΙΝΟΝ Α΄
Εις το όρος τοις Μαθηταίς...
εις ήχον α΄, υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄
Μετά μύρων προσελθούσαις...
εις ήχον β΄, υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΕΩΘΙΝΟΝ Ε΄
Ω των σοφών σου κριμάτων...
εις ήχον πλ. α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρ. Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5]

ΕΩΘΙΝΟΝ Στ΄
Η όντως ειρήνη συ, Χριστέ...
εις ήχον πλ. β΄, υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΕΩΘΙΝΟΝ Ζ΄
Ιδού σκοτία και πρωΐ...
εις ήχον βαρύν, υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΕΩΘΙΝΟΝ Η΄
Τα της Μαρίας δάκρυα...
εις ήχον πλ.δ΄, υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΕΩΘΙΝΟΝ Ι΄
Μετά την εις Άδου κάθοδον...
εις ήχον πλ. β΄, υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα