ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Αινείτε τον Κύριον...
Σύνθεσις του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, εις ήχον α΄.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Αινείτε τον Κύριον...
Υπό Θεοδώρου Φωκαέως εις ήχον β΄ , τονισθέν υπό Βασιλείου Νικολαϊδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

KOINΩNIKON
Αινείτε τον Κύριον...
Υπό Βασιλείου Νικολαΐδου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον γ΄.
Σελίδες [1] [2] [3]

KOINΩNIKON
Αινείτε τον Κύριον...
Υπό Βασιλείου Νικολαΐδου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον Άγια.
Σελίδες [1] [2] [3]

KOINΩNIKON
Αινείτε τον Κύριον...
Υπό Βασιλείου Νικολαΐδου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. α΄.
Σελίδες [1] [2]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Αινείτε τον Κύριον...
Υπό Βασιλείου Νικολαΐδου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2]

KOINΩNIKON
Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι...
υπό κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου Άρχοντος Δομεστίκου της Αγίας και Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον α΄.
Σελίδες [1] [2] [3]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα