ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΓΑΠΗΣΩ ΣΕ
Αργόν Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον β΄. Τονισθέν υπό Θρασυβούλου Στανίτσα Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Υπό Μιχαήλ Χατζηαθανασίου εις ήχον α΄.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Υπό Μιχαήλ Χατζηαθανασίου εις ήχον α΄.
Σελίδες [1] [2]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον β΄.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον γ΄.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον Άγια.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5]

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον Άγια.
Σελίδες [1] [2]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Τα «Πατριαρχικά» υπό Μάρκου Βασιλείου (Τα Κύριε Ελέησον... Παράσχου Κύριε... και Σε υμνούμεν... υπό Κων. Πρίγγου).
Χειρογράφον εκ του προσωπικού αρχείου κ. Βασ. Εμμανουηλίδου Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. α΄.

Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Εις ήχον πλ.α΄ Εναρμόνιον, υπό Μιχ. Χατζηαθανασίου.
Ψάλλει ο αείμνηστος Θρασύβουλος Στανίτσας, Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.

Σελίδες [1] [2] [3]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Υπό Θρασυβούλου Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5]

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Υπό Θρασυβούλου Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
Εις ήχον βαρύν, υπό Μισαήλ Μισαηλίδου.
Ψάλλει ο Άρχων Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Σελίδες [1] [2]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Εις ήχον πλ. δ΄. Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] <