ΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Προτυπών την Ανάστασιν...
Εις τον Εσπερινόν της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτoψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Παρέλαβεν ο Χριστός...
Εις τους Αίνους της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτoψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. δ΄.
Σελίδες [1] [2]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα