ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ
Η κάμινος Σωτήρ...
Υπό Αρσενίου του Μικρού, εις ήχον α΄.
Σελίδα [1]

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ
Δοξάσωμεν Τριάδα αχώριστων...
Υπό Γερμανού Νέου Πατρών, εις ήχον α΄ .
Σελίδες [1] [2]

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ
Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες...
υπό Πέτρου Μπερεκέτου, εις ήχον α΄.
Σελίδα [1]

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ
Ποίαν σοι επάξιον ωδήν...
Υπό Πέτρου Μπερεκέτου, εις ήχον α΄.
Σελίδες [1] [2]

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ
Εν τη βροντώση καμίνω...
Υπό Πέτρου Μπερεκέτου, εις ήχον α΄.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ
Δούλοι Κύριον...
Υπό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου, εις ήχον γ΄.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

ΣΤΙΧΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΥΕΛΕΟΥ "ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ"
Ότι κρινεί Κύριος...
Υπό Πέτρου Μπερεκέτου ( Αρχ. ΙΗ΄Αιώνα), εις ήχον πλ. δ΄.
Tονισθέν υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.

Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


ΕΝ ΤΩ ΕΝΔΥΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΑ
Άνωθεν οι προφήται...
Υπό Ιωάννου Κουκουζέλους, εις ήχον βαρύν.
Tονισθέν υπό Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.

Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

ΕΝ ΤΩ ΕΝΔΥΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΑ
Περίζωσαι την ρομφαίαν...
Μάθημα εις ήχον βαρύν, υπό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
Καλλωπισθέν υπό του Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6]


META THN Θ΄ΩΔΗΝ
Άγιος Κύριος... Υψούτε Κύριον...
Υπό Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδα [1]

ΑΡΓΟΝ ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΟΝ
Πάσα πνοή... Ανείτε αυτόν...
Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον πλ. α΄, τονισθέν υπό του Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασιλείου Εμμανουηλίδου.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΑΡΓΟΝ ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΟΝ
Πάσα πνοή... Ανείτε αυτόν...
Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον πλ. δ΄, τονισθέν υπό του Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασιλείου Εμμανουηλίδου.
Σελίδες [1] [2]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Κείμενα Εωθινών ] Κείμενα Δοξολογιών ] Περιεχόμενα