ΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Ιωάννη Βαπτιστά...
Προεόρτιον των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων, εις ήχον πλ. δ΄ υπό Θρασυβούλου Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ
Σήμερον των υδάτων...
υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. δ΄.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ
Ως άνθρωπος εν ποταμώ...
υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. δ΄.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ Α΄ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ
Προς την φωνήν του βοώντος...
υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. δ΄.
Σελίδες [1] [2]

ΕΙΣ ΤΟΝ Ν΄ ΨΑΛΜΟΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Τα σύμπαντα σήμερον... Θεός Λόγος επεφάνη εν σαρκί...
υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον β΄ και πλ. β΄ αντιστοίχως.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Νάματα Ιορδάνεια...
υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδα [1]

ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Σήμερον ο Χριστός...
υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2]

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...
υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον α΄.
Σελίδα [1]

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη...
υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον δ΄.
Σελίδα [1]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Επεφάνη η Χάρις
υπό Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον βαρύν.
Σελίδες [1] [2]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα