ΚΕΙΜΕΝΑ

Yπαπαντή του Κυρίου

2 Φεβρουαρίου

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
Χέρσον αβυσσοτόκον...
εις ήχον γ΄. Υπό του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Βασιλείου Νικολαΐδου,
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΑΡΓΗ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑ
Χέρσον Αβυσσοτόκον...
Της Υπαπαντής του Κυρίου (Ωδή α΄) υπό του κυρ Δημοσθένους Παϊκοπούλου εις ήχον γ΄.
Σελίδες [1] [2]

ΑΡΓΗ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑ
Ως είδεν Ησαΐας...
Της Υπαπαντής του Κυρίου (Ωδή ε΄) υπό του κυρ Δημοσθένους Παϊκοπούλου εις ήχον γ΄.
Σελίδες [1] [2]

ΑΡΓΗ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑ
Θεοτόκε η ελπίς... Εν νόμω σκιά...
Της Υπαπαντής του Κυρίου (Ωδή θ΄) εις ήχον γ΄.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
Ο εν χερσί πρεσβυτικαίς...
Υπό του αειμνήστου Μουσικοδιδασκάλου Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2]

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

25 Μαρτίου

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Το απ' αιώνος μυστήριον...
των αίνων του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εις ήχον β΄. Σύνθεσις Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

KOINΩNIKON
Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι...
εις ήχον α΄ , υπό κυρ Δημοσθένους Παϊκοπούλου Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

Κοίμησις της Θεοτόκου

15 Αυγούστου

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Τη αθανάτω σου Κοιμήσει...
Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2]

Εισόδια της Θεοτόκου

21 Νοεμβρίου

ΕΙΣ ΤΟΝ Ν΄ ΨΑΛΜΟΝ
Σήμερον ο ναός ο έμψυχος...
Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον β΄.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ
Σήμερον τω ναώ προσάγεται...
Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον β΄.
Σελίδες [1] [2]

KONTAKION
Ο καθαρώτατος ναός...
Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον δ΄.
Σελίδα [1]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] KEIMENA ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ] Περιεχόμενα