ΚΕΙΜΕΝΑ

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Μη προσευξώμεθα...
Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου εις ήχον α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Φαρισαίος κενοδοξία...
Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου εις ήχον α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Παντοκράτορ Κύριε...
Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Βεβαρημένων των οφθαλμών μου...
Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου εις ήχον πλ. α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΑΡΓΑΙ KATABAΣIAI ΚΥΡ. ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
Ώς Έν ηπείρω πεζεύσας ο Ισραήλ...
Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

ΕΙΣ ΤΟΝ Ν΄ΨΑΛΜΩΝ
Της μετανοίας άνοιξον... Τά πλήθη των πεπραγμένων μοι δεινών...
εις ήχον πλ. δ΄καί πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΕΙΣ ΤΟΝ Ν΄ΨΑΛΜΩΝ
Της σωτηρίας εύθυνόν μοι...
εις ήχον πλ. δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Του Τελώνου και του Φαρισαίου το διάφορον...
Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου εις ήχον γ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Του Φαρισαίου την μεγάλαυχον φωνήν...
Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου εις ήχον γ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑ των ΑΙΝΩΝ
Ταις εξ έργων καυχήσεσι...
Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου εις ήχον πλ. δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Φαρισαίου φύγωμεν υψηγορίαν...
Κυριακής Τελώνου & Φαρισαίου εις ήχον δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Εις αναμάρτητον χώραν...
Κυριακής Ασώτου εις ήχον α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Επιγνώμεν αδελφοί...
Κυριακής Ασώτου εις ήχον α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ EΣΠΕΡΙΝΟΥ
Ω πόσων αγαθών...
Κυριακής του Ασώτου εις ήχον β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Της πατρικής δωρεάς...
Κυριακής του Ασώτου εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΑΡΓΑΙ KATABAΣIAI ΚΥΡ. ΑΣΩΤΟΥ
Την Μωσέως ωδήν...
Κυριακής του Ασώτου εις ήχον β΄, υπό Πέτρου Βυζαντίου.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5]

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Την του Ασώτου φωνήν...
Όρθρου Κυριακής του Ασώτου εις ήχον β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ως ο Άσωτος Υιός...
Όρθρου Κυριακής του Ασώτου εις ήχον δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Δαπανήσας ασώτως...
Όρθρου Κυριακής του Ασώτου εις ήχον πλ. δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Πάτερ αγαθέ...
Αίνων Κυριακής του Ασώτου εις ήχον πλ.β΄. Από το "Μουσικόν Τριώδιον" του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Της πατρώας δόξης σου...
Κυριακής Ασώτου εις ήχον γ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Όταν τίθωνται θρόνοι...
Κυριακής της Απόκρεω εις ήχον πλ. δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ EΣΠΕΡΙΝΟΥ
Οίμοι μέλαινα ψυχή!...
Κυριακής της Απόκρεω εις ήχον πλ. δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΑΡΓΑΙ KATABAΣIAI ΚΥΡ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Βοηθός και σκεπαστής...
Κυριακής της Απόκρεω εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

ΕΙΡΜΟΣ Θ΄ΩΔΗΣ
Ασπόρου συλλήψεως...
Κυριακής της Απόκρεω εις ήχον πλ. β΄ υπό Πέτρου Βυζαντίου. Μουσική Συλλογή Πρωγάκη.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Εννοώ την ημέραν...
Κυριακής της Απόκρεω εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Ώ ποία ώρα τότε...
Κυριακής της Απόκρεω εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Δανιήλ ανήρ επιθυμιών...
Κυριακής της Απόκρεω εις ήχον πλ. δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Προκαθάρωμεν εαυτούς αδελφοί...
Κυριακής της Αποκρέω εις ήχον α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Όταν έλθης ο Θεός...
Κυριακής της Απόκρεω εις ήχον α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Εκάθισεν Αδάμ...
Κυριακής της Τυρινής εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Εξεβλήθη Αδάμ...
Κυριακής της Τυρινής εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Οίμοι! ο Αδάμ...
Κυριακής της Τυρινής εις ήχον πλ. α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Το στάδιον των αρετών...
Κυριακής της Τυρινής εις ήχον πλ. α΄ υπό Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Αδάμ του Παραδείσου διώκεται...
Κυριακής της Τυρινής εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Έφθασε καιρός...
Κυριακής της Τυρινής εις ήχον πλ. β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Της σοφίας οδηγέ...
Κυριακής της Τυρινής εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Η χάρις επέλαμψε...
Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Οι εξ ασεβείας...
Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Την άχραντον Εικόνα σου...
Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Μωσής τω καιρώ της εγκρατείας...
Κυριακής της Ορθοδοξίας εις ήχον πλ.β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Όσιε τρισμάκαρ...
Κυριακής Β΄Νηστειών εις ήχον πλ. β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Η γρήγορος γλώσσά σου...
Κυριακής Β΄Νηστειών εις ήχον πλ. δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Τοις εν σκότει αμαρτημάτων...
Κυριακής Β΄Νηστειών εις ήχον πλ.β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΑΡΓΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ
Χαλινούς αποπτύσας...
υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου εις ήχον πλ. δ΄. Διασκευή Θρασυβούλου. Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Χριστός ο Θεός ημών...
Κυριακής Γ΄Νηστειών εις ήχον γ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Ο συμμαχήσας...
Κυριακής Γ΄Νηστειών εις ήχον δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Την υψηλόφρονα γνώμην...
των αίνων Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον πλ.δ΄. Από το "Μουσικόν Τριώδιον" του αειμνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
Δόξα σοι τω δείξαντι...
του Σταυρού, εις ήχον δ΄ "Άγια" , Πέτρου Λαμπαδαρίου τονισθέν υπό κ. Λυκούργου Πετρίδου.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Εσημειώθη εφ΄ημάς...
Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως, εις ήχον γ΄, υπό του αειμνήστου Ευσταθίου Βιγγοπούλου Άρχ. Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Το απ' αιώνος μυστήριον...
Του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εις ήχον β΄. Σύνθεσις Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Όσιε Πάτερ...
Κυριακής Δ΄Νηστειών εις ήχον πλ. α΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Τον επί γης Άγγελον...
Κυριακής Δ΄Νηστειών εις ήχον β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Δεύτε εργασόμεθα...
Κυριακής Δ΄Νηστειών εις ήχον α΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Εθαυματούργησε Χριστέ...
Κυριακής Ε΄Νηστειών εις ήχον δ΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Τα της ψυχής θηρεύματα...
Κυριακής Ε΄Νηστειών εις ήχον β΄, υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Ουκ έστιν η Βασιλεία...
Ε΄ Κυριακής των Νηστειών, εις ήχον α΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Σήμερον η χάρις...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον πλ. β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Ο έχων θρόνον...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον πλ. β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Δεύτε και ημείς...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον πλ. β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Την σεπτήν Ανάστασιν...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον πλ. β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Σήμερον η χάρις...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον πλ. β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
Χαίρε και ευφραίνου...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον πλ. δ΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
Ηλθεν ο Σωτήρ σήμερον...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον πλ. δ΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
Ο τοις Χερουβίμ...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον πλ. δ΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Συνταφέντες σοι...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον δ΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΕΙΣ ΤΟΝ Ν΄ ΨΑΛΜΟΝ
Σήμερον ο Χριστός...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Ο πλείστος όχλος...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον δ΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Μέλλοντος σου...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον δ΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Εξέλθετε έθνη...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον δ΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Την κοινήν Ανάστασιν...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον δ΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
Προ εξ ημερών του Πάσχα...
Κυριακής των Βαΐων, εις ήχον πλ. β΄. υπό του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
Νυν αι δυνάμεις...
υπό Ιωάννου Κλαδά εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Γεύσασθε και ίδετε...
υπό Ιωάννου Κλαδά εις ήχον α΄.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα