ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Το προσταχθέν μυστικώς..
Ακαθίστου Ύμνου εις ήχον πλ. δ΄ . Μουσική Συλλογή Πρωγάκη.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...
Αργοσύντομον εις ήχον πλ. δ΄ από το "Μουσικόν Τριώδιον" του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε... Αλληλούια...
Από το "Μουσικόν Τριώδιον" του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Θρασυβούλου Στανίτσα εις ήχον πλ. δ΄
Σελίδα [1]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα