ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
Οι τα Χερουβίμ...
εις ήχον α΄ υπό του Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασιλείου Εμμανουηλίδου.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
Οι τα Χερουβίμ...
εις ήχον β΄ υπό Βασιλείου Νικολαΐδου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
Οι τα Χερουβίμ...
Υπό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, εις ήχον γ΄ τονισθέν υπό Βασιλείου Νικολαΐδου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. (Κων/πολη 1975).
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
Οι τα Χερουβίμ...
Υπό Δημοσθένους Παϊκοπούλου Άρχοντος Δομεστίκου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον δ΄, Άγια.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5]

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
Οι τα Χερουβίμ...
εις ήχον πλ.α΄. «Χορωδιακόν». Σύνθεσις Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5]

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
Οι τα Χερουβίμ...
υπό Βασ. Νικολαΐδου Αρχ. Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
Οι τα Χερουβίμ...
εις ήχον βαρύν, υπό Θεοδώρου Φωκαέως.
Σελίδες [1] [2] [3] [4]

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ
Οι τα Χερουβίμ...
εις ήχον πλ. δ΄. υπό Θεοδώρου Φωκαέως, τονισθέν υπό Βασιλείου. Νικολαΐδου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα