ΚΕΙΜΕΝΑ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Δεύτε άπαντες...
εις ήχον βαρύν, υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
Εν πίστει τους Προπάτορας...
εις ήχον β΄, υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδα [1]


ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Των νομικών διδαγμάτων...
εις ήχον πλ. δ΄ υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]


ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Του Κυρίου Ιησού...
εις ήχον β΄ υπό Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
Σελίδα [1]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ
Μάγοι Περσών βασιλείς...
εις ήχον πλ. α΄ υπό Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
Μέγα και παράδοξον...
εις ήχον β΄ υπό Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
Σελίδα [1]

ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
Σήμερον τίκτει ...
εις ήχον γ΄ υπό Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος.
Σελίδα [1]

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΙΑΜΒΙΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Έσωσε λαόν...
εις ήχον α΄ υπό Ελευθερίου Γεωργιάδου Αρχ. Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Ότε καιρός...
των αίνων, Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. β΄.
Σελίδες [1] [2]

ΚΑΙ ΝΥΝ...
Σήμερον ο Χριστός...
Εις το Και νυν... των αίνων, Υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον β΄.
Σελίδες [1] [2]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Λύτρωσιν απέστειλε...
της εορτής των Χριστουγέννων υπό Δημοσθένους Παϊκοπούλου, εις ήχον α΄.
Σελίδες [1] [2] [3]


ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗN ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣIN
Aίμα και πυρ...
εις ήχον πλ. δ΄ υπό Κωνσταντίνου Πρίγγου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα