Εὐστάθιος Βιγγόπουλος

Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ὁ Εὐστάθιος Βιγγόπουλος ἐγεννήθη ἐν Κανδυλλίῳ τοῦ Βοσπόρου τὸ ἔτος 1882. Ἀπὸ πολὺ μικρὸς ἐπεδόθη εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ καὶ πολὺ γρήγορα ἀνεδείχθη βαθὺς μύστης αὐτῆς. Ἔψαλλε εἰς διαφόρους ναοὺς τῆς Πόλεως. Τὸ ἔτος 1908 προσελήφθη δεξιὸς ψάλτης εἰς τὸ Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τὸ Φανάρι. Τὸ ἔτος 1910 δεξιὸς εἰς τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο Προύσσης, ἀπὸ ὅπου τῇ συστάσει τοῦ Μητροπολίτη Προύσσης Δωροθέου προσλαμβάνεται εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Ναὸν τὸ ἔτος 1913 ὡς Β´ Δομέστικος. Τέλος, τὸ ἔτος 1916 προάγεται εἰς Ἄρχοντα Λαμπαδάριο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ὁ Εὐστάθιος Βιγγόπουλος «ἐγκρατὴς μουσικός», ἄφησε ἐποχὴ εἰς τὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ ἐπὶ 22 χρόνια ψάλλων σὺν τῷ Ἰακώβῳ Ναυπλιώτῃ, καὶ τὴν ὁποία συνέχισε ἔπειτα ἄλλα 20 χρόνια ὁ Πρίγγος μὲ τὸν Στανίτσα.

Ὁ Βιγγόπουλος ὅταν ἔψαλλε ἕμενε ἀκίνητος, ὥστε νὰ ἀμφιβάλλει κανεὶς ἂν πράγματι αὐτὸς ὁ ἴδιος ἔψαλλε ἢ ἄλλος τις. Συνέθεσε πολλὰ μαθήματα, ἰδίως Κοινωνικά, τὰ ὁποῖα παραμένουν ἀνέκδοτα χειρόγραφα ἐν χερσὶ πολλῶν μαθητῶν καὶ θαυμαστῶν του.

Ὁ Βιγγόπουλος ἀπέθανε τῇ 8ῃ Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1938. Ἡ κηδεία τοῦ ἐγένετο ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μαξίμου. Τὸν Πατριάρχη ἀντεπροσώπευσε ὁ Δευτερεύων Μάξιμος, τὸ πένθος ἔφερε ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Ἰάκωβος Ναυπλιώτης, ἐπικήδειο προσφώνησε ὁ Μέγας Ἀρχιδιάκονος Γρηγόριος καὶ ἔψαλε ὁ Ἄρχων Μουσικοδιδάσκαλος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Β. Ὀνουφριάδης σὺν τοῖς ἄλλοις ἰεροψάλταις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ἐπιστροφή