Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

(21 Νοεμβρίου)

Ἦχος β´.

Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται...

Σύνθεσις Τριανταφύλλου Γεωργιάδου, πρ. Πρωτοψάλτου Τραπεζοῦντος.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.
[ 4΄ 48΄΄]

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]