- Ευλογητός ο Θεός ημών... Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε...          [  0΄ 28΄΄]
Εκφωνήσεις υπό
του αειμνήστου πρωτοπρεσβ. Παναγιώτου Τσινάρα και της Α.Θ.Π. του Οικ. Πατριάρχου κυρού Δημητρίου του Α΄.
Ιστορικός Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

- Το προσταχθέν μυστικώς...          [  5΄ 33΄΄]
Απολυτίκιον Ακαθίστου μέλος Αρχαίον εις ήχον πλ. δ΄.Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε. π. Γεώργιος Τσέτσης.

- Ανοίξω το στόμα μου...        [  3΄ 04΄΄]           
Α΄ Ωδής του Κανόνος εις ήχον δ΄.  Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαΐδης και ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Ιστορικός Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

- Εξέστη τα σύμπαντα...       [  1΄ 10΄΄]
Ειρμός ε΄ Ωδής του Κανόνος της Θεοτόκου εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.  Θρασύβουλος Στανίτσας.


-
Ουκ ελάτρευσαν...       [  1΄ 08΄΄]
Ειρμός ζ΄ Ωδής του Κανόνος της Θεοτόκου εις ήχον δ΄.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε.  Θρασύβουλος Στανίτσας.


- Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...        [  1΄ 50΄΄]
Αυτόμελον Κοντάκιον, αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ. δ΄.  Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαΐδης.

Ιστορικός Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

- Τη Υπερμάχω...      [  1΄ 56΄΄]

Κοντάκιον  εις ήχον πλ. δ΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε.  Ιάκωβος Ναυπλιώτης.

- Ίνα κράζω σοι...        [  1΄ 18΄΄]
Από το Αυτόμελον Κοντάκιον
Τη Υπερμάχω... αργοσύντομον μέλος εις ήχον πλ. δ΄.  Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Ιστορικός Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

- Νέαν έδειξε κτίσιν... Ξένον τόκον ιδόντες...         [  3΄ 38΄΄]
Εκφωνήσεις υπό
του Οικ. Πατριάρχου κυρού Δημητρίου του Α΄.  Τα Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε... Αλληλούια... αποδίδει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαΐδης.

Ιστορικός Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

- Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...        [  2΄ 07΄΄]
Κοντάκιον δίχορον εις ήχον πλ. δ΄.  Ψάλλουν ο αείμνηστος Άρχων Πρωτ. της Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Νικολαΐδης και ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

Ιστορικός Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών - 8 Απριλίου 1983

Ο Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτων

- Στώμεν ευλαβώς... Η περιστερά... Και νυν... Φείσαι ο Θεός...        [  2΄ 02΄΄]
Τροπάρια της θ΄ ωδής του Κανόνος της Θεοτόκου. Ψάλλουν οι Άρχοντες Δομέστικοι της Μ.τ.Χ.Ε.
Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...        [  2΄ 20΄΄]
Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ. δ΄.  Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ. Λεωνίδα  Αστέρη και Άρχοντα Λαμπαδάριον τον κ. Βασίλειον Εμμανουηλίδην. 

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...        [  0΄ 48΄΄]
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης
. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Αλληλούϊα...       [  0΄ 50΄΄]
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης
. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Ύμνος άπας ηττάται...        [  0΄ 29΄΄]
Εκφώνησις υπό
του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...        [  0΄ 59΄΄]
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης
. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Αλληλούϊα...       [  1΄ 00΄΄]
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης
. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Ω πανύμνητε Μήτερ...        [  0΄ 51΄΄]
Εκφώνησις υπό
του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος. 

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...       [  0΄ 39΄΄]
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεωνίδας  Αστέρης.
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Αλληλούϊα...       [  0΄  38΄΄]
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεωνίδας
Αστέρης. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.
Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Άγγελος πρωτοστάτης...        [  1΄ 20΄΄]
Εκφώνησις υπό του Σεβ. Μητρ. Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε...        [  0΄ 45΄΄]
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης κ. Λεωνίδας Αστέρης.
Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου.

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Τη Υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια...        [  1΄ 37΄΄]
Αυτόμελον Κοντάκιον, εις ήχον πλ.δ΄.  Ψάλλουν αμφότεροι οι Πατριαρχικοί χοροί μέ Άρχ. Πρωτοψάλτην τον κ.
Λεωνίδα  Αστέρη και Άρχοντα Λαμπαδάριον τον κ. Βασίλειον Εμμανουηλίδην. 

Φανάρι
- Μάρτιος 1991

- Την Ωραιότητα...        [  2΄ 43΄΄]
Ψάλλει ο Άρχων Λαμπαδάριος κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης
. Ο ήχος είναι Τρίτος.

Φανάρι
- Μάρτιος 1991 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]

Επιστροφή στα Περιεχόμενα