Ὕμνοι Θείας Λειτουργίας

[ 1΄ 09΄΄]

Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης κατὰ τὴν Πατριαρχικὴν χοροστασίαν τῆς 25ης Μαρτίου 2001 εἰς τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βαφεοχωρίου Κων/πόλεως.

[ 1΄ 03΄΄]

Εἷς Ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός...
Εἰς ἦχον πλ.α΄. Ψάλλει οπ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Kοινωνικά

[ 8΄ 33΄΄]

Αἰνεῖτε τὸν Kύριον...
Κοινωνικὸν εἰς ἦχον α΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 6΄ 01΄΄]

Αἰνεῖτε τὸν Kύριον...
Κοινωνικὸν εἰς ἦχον πλ. α΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

[ 6΄ 35΄΄]

Αἰνεῖτε τὸν Kύριον...
Κοινωνικόν εις ήχον πλ. α΄. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Θρασύβουλος Στανίτσας.

[ 4΄ 31΄΄]

Αἰνεῖτε τὸν Kύριον...
Κοινωνικόν εις ήχον βαρύν. Ψάλλει ὁ Ἄρχων Δομέστικος τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Εἰς τὴν ἀπόλυσιν

[ 0΄ 57΄΄ ]

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου...
Eἰς ἦχον β΄. Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοί χοροί μὲ Ἄρχοντα Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. τὸν Βασίλειον Νικολαΐδην καὶ Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τὸν Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην.
Πάνσεπτος Πατριαρχικὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου - Φανάριον.

[ 0΄ 48΄΄ ]

Είη το όνομα Κυρίου...
Εἰς ἦχον β΄. Ψάλλουν ἀμφότεροι οἱ Πατριαρχικοί χοροί μὲ Ἄρχοντα Πρωτ. τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. τὸν Λεωνίδαν Αστέρην καὶ Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τὸν κ. Ἰωάννην Χαριατίδην.

Κράτημα

[ 4΄ 58΄΄]

Τε ρι ρεμ...
Κράτημα Πέτρου Πελοποννησίου εἰς ἦχον α΄, βασισμένον εἰς ἐρμηνείαν Δημοσθένους Παϊκοπούλου Ἄρχοντος Δομεστίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. Ψάλλει ἡ χορῳδία τοῦ CMK.

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΔΥΝΑΜΕΙΣ ] ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]