Μνῆμαι ἁγίων

Τὸ ἐν Χωναῖς θαῦμα τοῦ Ἀρχ. Μιχαήλ (6 Σεπτεμβρίου)

Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου (26 Ὀκτωβρίου)

Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου (23 Ἀπριλίου)

Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης (21 Μαΐου)

 

ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ]