Σωτήριον ἔτος 2020

Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας