Σωτήριον ἔτος 2023

Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾽Εκκλησίας