Οικουμενικόν Πατριαρχείον

Βυζαντινὸν Μέλος

Ἄρχοντες Ψάλται τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας


 

 


ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (VIDEO)

Γραφεῖον Τύπου καί Ἐπικοινωνίας
Διευθυντής: ὁ Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου,
Δημοσιογράφος
 

 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (VIDEO)
ΑΡΧΕΙΟΝ E - 05.09.2021  ~ 18.03.2021
     

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ                
 ΦΑΝΑΡΙ - 18.03.2022

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ
 ΦΑΝΑΡΙ - 16.03.2022

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡ. ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ                   
 ΦΑΝΑΡΙ - 12.03.2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ & ΣYNOΔIKH ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡIAKH ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
 ΦΑΝΑΡΙ - 13.03.2022 -
METAΔΟΣΙΣ ΕΡΤ3

 

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ
 ΦΑΝΑΡΙ - 12.03.2022

 

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤOΚΟΥ (Α΄)
 ΦΑΝΑΡΙ - 11.03.2022

 

   

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ   
 ΦΑΝΑΡΙ - 09.03.2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - Θ. ΛΕΙΤ. ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ
 ΦΑΝΑΡΙ - 11.03.2022

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ - AKOΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
 ΦΑΝΑΡΙ - 08.03.2022

 

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ - AKOΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
 ΦΑΝΑΡΙ - 07.03.2022

 

    

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚH ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ     
 ΦΑΝΑΡΙ
 06.03.2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚH ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ - Α΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
 ΦΑΝΑΡΙ - 06.03.2022

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ    
 ΦΑΝΑΡΙ - 26.02.2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ  ΧΟΡΟΣΤΑΣΙA  ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΤΗΣ  ΑΠΟΚΡΕΩ
 BEBEKION - 27.02.2022

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΚΕΚΟΙΚΗΜΕΝΩΝ  (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ)
 ΦΑΝΑΡΙ - 26.02.2022

 

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ
 ΦΑΝΑΡΙ - 25.02.2022

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ - 12.02.2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ - 13.02.2022

 

 

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΣΕΠΤΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩ ΝΑΩ - ΦΑΝΑΡΙ - 11.02.2022

 

  

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΣΤΑΣΙΑ ΙΖ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΧΑΛΚΗ - 06.02.2022
INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM - CHALKI TEOLOGICAL SCHOOL

 

    

     ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ        
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ     

ΙΜΒΡΟΣ - 01.02.2022 -
VIDEO A

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΙΜΒΡΟΣ - 01.02.2022 -
VIDEO B

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ - ΣΧΟΙΝΟΥΔΙ - ΙΜΒΡΟΣ - 01.02.2022

 

   

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΕΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ   
ΦΑΝΑΡΙ - 30.01.2022 -
VIDEO A

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΕΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΦΑΝΑΡΙ - 30.01.2022 -
VIDEO B

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΡΕΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΦΑΝΑΡΙ -
29.01.2022

 

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚH ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΑΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΝΑΣ
ΠΥΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -
27.01.2022

 

      

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ      
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ -
26.01.2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚH ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΦΑΝΑΡΙ -
27.01.2022

   

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
MNHMH ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ      
ΦΑΝΑΡΙ -
24.01.2022

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
 ΜΝΗΜΗ
ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ
-
25.01.2022

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΚΗΣ ΙΔ΄ΛΟΥΚΑ
ΦΑΝΑΡΙ -
23.01.2022

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ       
ΤΡΙΓΛΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ -
19.01.2022

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΒΙΘΥΝΙΑΣ -
19.01.2022

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
ΦΑΝΑΡΙ -
09.01.2022

 

  

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ & ΣΥΝΟΔΙΚΗ Θ. Λ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ    
ΦΑΝΑΡΙ
06.01.2022

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ - Θ. ΛΕΙΤ. ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
ΦΑΝΑΡΙ -
05.01.2022

 

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΦΑΝΑΡΙ -
02.01.2022

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - ΜΝΗΜΗ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΦΑΝΑΡΙ - 31.12.2021

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚH XOΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - ΜΝΗΜΗ ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΦΑΝΑΡΙ -
01.01.2022

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ   
26.12.2021 -
VIDEO
A

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
26.12.2021 -
VIDEO B

 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤ. ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ        
ΦΑΝΑΡΙ - 25.12.2021

AI ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ
 ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΦΑΝΑΡΙ - 24.12.2021

   

    ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ    
Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒAΘYΡΡΥΑΚΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΝΤΕΡΕ - 19.12.2021

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΜΑΣΙΚΙΟΥ - 18.12.2021

   

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΦΑΝΑΡΙ - 16.12.2021

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚH ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΙΕΡΑ  ΣΚΗΤΗ  ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗΣ - 12.12.2021

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚH ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΙΜΠΑΛΙ - 06.12.2021      
VIDEO Α
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚH ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΙΜΠΑΛΙ - 06.12.2021      
VIDEO Β

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΨΩΜΑΘΕΙΑ 05.12.2021
VIDEO A

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΨΩΜΑΘΕΙΑ 05.12.2021
VIDEO B

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - 05.12.2021

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ    
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ     
ΦΑΝΑΡΙ
- 29.11.2021

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚH KAI ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ
- 30.11.2021

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ
- 14.11.2021

 

   

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ    
ΦΑΝΑΡΙ
- 12.11.2021

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ
- 13.11.2021

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ - ΒΙΚΤΩΡΟΣ - ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΥΨΩΜΑΘΕΙΩΝ - 10.11.2021

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΧΡΟΝΑ TΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚ.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ -
ΦΑΝΑΡΙ - 21.10.2021

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚH & ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ 30 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΗΣ Α.Θ.Π.
ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ -
ΦΑΝΑΡΙ - 22.10.2021

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑι
ΦΑΝΑΡΙ - 17.10.2021

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ   

ΦΑΝΑΡΙ- 25.09.2021

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ- 26.09.2021

   

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΚΑ
- ΜΕΣΑΧΩΡΙ    
22.09.2021

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚH ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
ΦΑΝΑΡΙ - 19.09.2021

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ    
 
ΦΑΝΑΡΙ - 15.09.2021
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚH ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓΑΛ. ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
ΦΑΝΑΡΙ - 16.09.2021

    

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΓΚ. ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ     
 13
.09.2021
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΓΚ. ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ - 14.09.2021

   

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ     
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ - ΦΑΝΑΡΙ - 12
.09.2021

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΚΙΟΝΙΟΥ - 08
.09.2021

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΦΑΝΑΡΙ - 05
.09.2021

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟΝ A - 27.03.2020 ~ 13.12.2020
ΑΡΧΕΙΟΝ B - 14.12.2020 ~19.04.2021
ΑΡΧΕΙΟΝ Γ - 16.05.2021 ~10.06.2021 
 
ΑΡΧΕΙΟΝ Δ - 10.06.2021 ~01.09.2021 

Τὰ μουσικὰ ἀρχεῖα εἶναι τῆς μορφῆς RM Format. Μπορεῖτε νὰ τὰ ἀκούσετε μὲ τὸ Realplayer®, ἀφοὺ πρῶτα τὸ προμηθευθεῖτε δωρεὰν ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ἐγκαταστήσετε εἰς τὸν ὑπολογιστήν σας. Ακολουθῆστε τὴν παρακάτω διεύθυνσι διὰ περισσοτέρας πληροφορίας.

    http://www.realaudio.com/

Τὰ μουσικὰ κείμενα καθὼς καὶ τὰ ἀκούσματα τῶν μεγάλων πρωτοψαλτῶν ἐκ τῆς καθ’ ἡμᾶς παραδόσεως εὐλαβῶς ἀφιεροῦνται τῇ μητρὶ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ ἀπὸ τὸ ἀρχεῖον τοῦ «ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως» σεβασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν!

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σταμάτιος - Νικόλαος Κίσσας

Ἐπικοινωνία...

Παναγιώτης Μ. Ρακτιβάν
Φυσικομαθηματικός
Email      p.raktivan@gmail.com
Βίκτωρ Βαφειάδης
Ἐπιστήμων πληροφορικῆς
 

Copyright © 2004-2021

Αρχική Σελίς [ ΑΡΧΙΚΗ ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ] ΑΡΧΟΝΤΕΣ τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ. ] ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ] ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ] Περιεχόμενα