ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΡΓΟΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ
Κύριε εκέκραξα...
Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον β΄, τονισθέν υπό του Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. κυρ Βασιλείου Εμμανουηλίδου.
Σελίδες [1] [2]

ΕΣΠΕΡΙΟΝ
Χριστός ο σωτήρ ημών...
Υπό Γεωργίου Αθ. Τσαούση, εις ήχον β΄.
Σελίδα [1]

ΑΡΓΟΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ
Κατευθυνθήτω...
Ιακώβου Πρωτοψάλτου, εις ήχον γ΄, τονισθέν υπό του Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε. κυρ Βασιλείου Εμμανουηλίδου.
Σελίδες [1] [2]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Εν τη Ερυθρά θαλάσση...
Εις τον Εσπερινόν του Σαββάτου, υπό Ελευθερίου Γεωργιάδου, Άρχοντος Λαμπαδάριου της Μ.τ.Χ.Ε. εις ήχον πλ. α΄.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
Μήτηρ μεν εγνώσθης...
Εσπερινού του Σαββάτου εις ήχον βαρύν, υπό Ελευθερίου Γεωργιάδου Άρχ. Λαμπαδαρίου της Μ.τ.Χ.Ε..
Σελίδες [1] [2] [3]

ΟΚΤΑΗΧΟΝ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ
Θεοτόκε Παρθένε...
Α΄ πούς, υπό Πέτρου Μπερεκέτου (Αρχ. ΙΗ΄Αιώνα), εις ήχον α΄.
Σελίδες [1] [2] [3]

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ
Θεοτόκε Παρθένε...
Το "Πολίτικον" εις ήχον πλ.α΄. Από τον Πανδέκτη Εκκλ. Μουσικής του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Άρχοντος Δομέστικου της Μ.τ.Χ.Ε.
Σελίδες [1] [2]

 

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ] Περιεχόμενα