Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
Βυζαντινὸν Μέλος

Περιεχόμενα

Μεγάλοι Ὑμνωδοί

Ψαλτικὴ τέχνη τοῦ Φαναρίου

Πατριαρχικὸν ὕφος καὶ παράδοσις

Ἄρχοντες Ψάλται τῆς Μ.τ.Χ.Ἐ.

Ἀκούσματα

Moυσικὰ Κείμενα

Αρχική Σελίς ΑΡΧΙΚΗ ] Περιεχόμενα